Nyt i sagen om statsstøtten til PostNord!

EU-domstolen har i dag, onsdag d. 5/5-2021, annulleret en EU-godkendelse af dansk statsstøtte til PostNord. Godkendelsen annulleres på to ud af fem konkrete punkter: En kapitaltilførsel på en milliard danske kroner i 2017 samt fritagelsen for moms.

I Foreningen STOP Unfair Fragt er vi meget glade for den dom, der nu er faldet omkring ulovlig statsstøtte til PostNord. Baggrunden for dommen skal ses i lyset af den sag, som Danske Fragtmænd sammen med ITD har rejst omkring ulovlig statsstøtte til PostNord samt omkring forskelsbehandling via momsfritagelse. Med dommen er det en helt ny verden for PostNord, hvor man skal forholde sig til hvad der nu skal ske, og det bliver jo spændende at følge.

I Foreningen STOP Unfair Fragt er vi ikke skadefro over dommen, men vi ser på den med stor glæde. Det gør vi fordi, at det først og fremmest er en sørgelig udvikling af vores hæderkronede Røde Postvæsen, der i flere hundrede år har sørget for brevomdeling. Da man var på toppen, var det med 3 ombæringer dagligt, nu er det med lidt held en gang ugentligt, og det røde er blevet til blåt i mellemtiden.

Selve omdelingen af breve forholder vi os ikke til i Foreningen STOP Unfair Fragt. Det er en samfundsopgave at omdele breve, så længe de stadig måtte eksistere. Det er en politisk beslutning, hvorledes dette håndteres, og hvor længe man kan og vil opretholde befordringspligten, hvad enten det sker som hidtil, eller sendes i evt. udbud til private. Det vi i foreningen forholder os til, er pakkemarkedet, som ligger i PostNord. Principielt mener foreningen STOP Unfair Fragt IKKE, at det er en samfundsopgave at befordre pakker – det er der jo et hav af andre aktører, der gør. Hvorvidt staten skal drive transportvirksomhed med pakker, må politikerne afgøre, da de ejer PostNord, men hvis det fortsat skal ske som nu, så skal det være på FAIR og LIGE vilkår, hvor pakkedistribution i PostNord-regi skal kunne klare sig på et frit konkurrenceudsat marked. Som det er i dag, hvor man kan bruge det inkrementelle omkostningsprincip, og hvor der måske/måske ikke sker en sammenblanding af økonomien med den befordringspligtige del i form af brevene, så er det hverken GENNEMSKUELIGT, FAIR eller LIGE på nogen måder.

Hvad angår stykgodsmarkedet, så drives der et særskilt selskab ved navn PostNord Logistics A/S. Her har det på 7 år kostet 275 millioner kroner at drive ”vognmandsforretning”. Også her kan man bruge det inkrementelle omkostningsprincip, hvis man vil flytte omkostninger. Dette datterselskab er en kæmpe klods om benet på PostNord, og i den trængte situation, som de står i nu, så har den fortsatte drift af dette selskab ingen gang på jorden, og derfor skal det lukkes NU, for at skabe FAIR og LIGE vilkår på stykgodsmarkedet. PostNord skal jo bestemt ikke have unødvendige omkostninger, deres situation taget i betragtning.

I foreningen STOP Unfair Fragt er vi først og fremmest glade for dommen, og for det store arbejde som ITD og Danske Fragtmænd har lagt i sagen, og som belønnes med en meget klar og rigtig dom.

Udover de konsekvenser, som det har for selve PostNord, så bør det have den øjeblikkelige virkning, at man lukker sit tabsgivende datterselskab PostNord Logistics A/S – hellere i dag end i morgen.

Jens-Ole Larsen
Talsmand og medlem af Bestyrelsen
Foreningen: STOP Unfair Fragt