Hvis man ikke engang kan betale porto selv, så…

Kære alle,
 
Det frie erhverv, der kæmper for FAIR og LIGE vilkår mod urimelig statsstøttet konkurrence, holder sommerferie. Vi kæmper selvfølgelig videre efter sommeren, for det her er så uanstændigt, at det ikke skal have lov at fortsætte!

PostNord og PostNord Logistics A/S hævder hårdnakket, at hverken krydssubdiering eller urent trav finder sted på nogen måder. Det samme gør vores Transportminister, der er armslængde imellem selskaberne, fastholder han. Man undrer sig over, at ministeren siger, at PostNord Logistics er en selvstændig forretning, der drives efter et armslængdeprincip i forhold til Postnord, når man samtidig kan se, at man modtager breve, der er bragt ud gratis. Det kaldes jo om noget krydssubsidiering. At man så endnu engang, på 8 år, kom ud med et underskud, er så en helt anden sag.
 
Vi i foreningen er mildest talt forargede. Ikke over at PostNord Logistics hæver deres priser, det bør de jo også når de kører med underskud, for der er jo ligesom kun 2 veje at gå; omkostninger ned eller indtægter op.
Om 5,2% så er nok, kan jo så diskuteres, for der ligger jo en regning på 280 mio. eksklusive forrentning, der burde betales tilbage til samfundet. Men kan man ikke betale porto selv i PostNord Logistics? Det er godt nok en lille ting, men kendetegnende for hele den kritik vi i foreningen retter imod dem.

Udover det, så står der højt og larmende PostNord A/S alle steder på kuvert og brevpapir. PostNord Logistics A/S er et selvstændigt selskab, der absolut ikke bør skrive ud i moderselskabets navn. Mailen i PostNord Logistics ligger også under PostNord. Det er måske også blot en lille ting, men selv opretholdelse af mailbokse koster penge. Havde PostNord Logistics været en selvstændig bank, som var ejet af et moderselskab, der drev anden virksomhed, så havde man sgu ikke turde gøre sådan her.
 
Vi i foreningen synes, at PostNord Logistics breve med gratis forsendelse i den grad taler for sig selv…
 
Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig god sommer!
 
Jens-Ole Larsen
Talsmand og medlem af Bestyrelsen
Foreningen: STOP Unfair Fragt