Velkommen til foreningen Stop Unfair Fragt

Stop Unfair Fragt er en forening bestående af danske fragtmænd, der ønsker at sikre fair og lige konkurrence på stykgodsmarkedet.

Det er der nemlig ikke i dag. Som private fragtmænd på et benhårdt marked er vi udsat for unfair konkurrence fra stykgodsvirksomheden PostNord Logistics, der som en del af PostNord har modtaget statsstøtte fra Danmark og Sverige i en årrække til at dække sine underskud.

Hertil kommer, at PostNord Logistics i kraft af samkørsel med PostNord kan nyde godt af den statsstøtte, som PostNord modtager fra den danske stat for at varetage befordringspligten på breve og pakker i Danmark.

På den måde kan PostNord Logistics underbyde private fragtmænd. Det er ikke rimeligt.

I vores branche er vi vant til at befinde os i en skarp konkurrencesituation. Vi byder konkurrence velkommen. Men det skal være på lige vilkår. Derfor bør PostNord Logistics helt udfases af PostNord.

Vil du bakke op om vores arbejde? Så bliv medlem af foreningen – helt gratis!

  BLIV MEDLEM

Lige vilkår for alle

Stykgodsmarkedet i Danmark er velfungerende og meget konkurrencepræget. Det kommer bl.a. til udtryk ved relativt lave profitmargener. Sådan er det på et konkurrencepræget marked, og det er blandt andet med til at sikre forbrugerne lave priser, masser af gode arbejdspladser og levering af stykgods til hele landet.

Der er derfor heller ikke brug for en statslig spiller som PostNord Logistics på stykgodsmarkedet. De tjener kun til at skabe ulige konkurrencevilkår, fordi der reelt ikke er vandtætte skotter mellem PostNord Logistics og Post Danmark.

Det indebærer bl.a.,

  • at PostNord Logistics transporterer stykgods sammen med Post Danmarks befordringspligtige statsstøttede brev- og pakkepost
  • at PostNord Logistics kan betale meget lav husleje gennem Post Danmark
  • at PostNord Logistics kan holde sine finansielle omkostninger på et meget lavere niveau sammenlignet med private aktører

Trods ihærdige forsøg fra flere folketingspolitikere er det endnu ikke lykkedes at sikre fuld gennemsigtighed om de reelle økonomiske relationer mellem PostNord og PostNord Logistics i den daglige forretning. Vi kræver fuld transparens, så vore folkevalgte kan få reel indsigt i, hvordan staten understøtter PostNord Logistics forretning.

Den danske stat bør slet ikke være aktiv på stykgodsmarkedet. Det er der ingen grund til:

For det første vil PostNord Logistics aldrig kunne blive et væsentligt bidrag til PostNords økonomi Samlet set estimeres det danske stykgodsmarked til at have en værdi på cirka 4-5 milliarder danske kroner, og med de lave profitmargener på markedet vurderes det, at PostNord Logistics højest vil kunne genere et overskud på ca. 10 mio. danske kroner årligt. PostNord Logistics bliver altså aldrig en stor guldrandet forretning for staten, der vil have potentialet til at redde PostNord fra de faldende brevmængder

For det andet er stykgodsmarkedet yderst velfungerende og med hård konkurrence, der sikrer lave priser til virksomheder og forbrugere. Der er ikke behov for statslig indblanding.

Derfor ønsker vi PostNord Logistics udfaset fra PostNord Logistics.

BLIV MEDLEM